Ilmoitus korjaamiseen ryhtymisestä

Muista huomioida muut asukkaat

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistossaan kunnossapito- ja muutostöitä. Osakkeenomistajan on kuitenkin annettava kirjallinen ilmoitus vähintään 2 viikkoa ennen muutostöiden aloittamista etukäteen sellaisesta työstä, joka voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan huoneiston käyttämiseen.

  • Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, jotta taloyhtiön hallitukselle jää kohtuullinen aika ilmoituksen käsittelemistä varten ennen töiden aiottua aloitusajankohtaa.  
  • Isännöitsijä käy ilmoituksen läpi yhdessä taloyhtiön hallituksen kanssa ja myöntää erillisen luvan töiden aloittamiselle.
  • Osakas on velvoitettu noudattamaan muutostyön ehtoja sekä hyvää rakennustapaa ja tämän vuoksi tarkat suunnitelmat ja urakoitsijoiden listaus on tärkeätä.

Huomoi 1.1.2016 voimaan astuneen uuden asbestilainsäädännön vaikutukset muutostöihin. Huoneistoissa, jotka ovat valmistuneet ennen vuotta 1994 tulee teettää asbestikartoitus ennen purkutöiden aloittamista. Lisätietoja Isännöintiliiton sivuilta. Kartoituksen kustannukset jakautuvat sen perusteella, onko kyseessä osakkaan teettämä uudistustyö vai taloyhtiön teettämä korjaustyö rikki olevaan rakennuksen osaan.

Jälkimmäisen korjaustyön asbestikartoituksen kustannuksista vastaa taloyhtiö.

Ilman erillistä ilmoitusta huoneistossa saa tehdä maalaus-sekä tapetointitöitä. Muista muutostöistä pyydämme toimittamaan ilmoituksen.

Täytä ilmoitus tästä