Näin naapurisopu säilyy remontinkin aikana

Joskus tekee mieli kohentaa oman asunnon ilmettä remontoimalla. Kun remontti-ilmoitus on tehty ja lupa saatu, ei työhön kannata ryhtyä suin päin: ensin kannattaa tiedottaa asiasta myös naapureille.

Osakkaan valmistautuessa huoneistonsa remontointiin täytyy aivan ensiksi tehdä asunto-osakeyhtiölain edellyttämä remontti- eli muutostyöilmoitus. Tällä varmistetaan, että taloyhtiö saa tiedon siitä, mitä asunnossa remontoidaan ja että remontti tehdään hyvän rakennustavan mukaisesti.

Kun remontti-ilmoitus on käsitelty ja osakas saa luvan aloittaa remontin, kannattaa huoneiston remontista kertoa naapureille. Remontista syntyy väistämättä meluhaittaa, mutta avoin viestiminen vähentää närää.

Viesti huoneiston remontista näin:

 • Kerro remonttisuunnitelmista ja arvioidusta kestosta naapureille.
 • Lappu rappukäytävät ilmoitustaululla on perinteinen, mutta toimiva tapa.
 • Lapun voi sujauttaa myös lähimpien naapureiden postiluukusta. Näin he tietävät varautua esimerkiksi porauksen tai piikkauksen ääniin.
 • Jos taloyhtiössä on oma Whatsapp- tai Facebok-ryhmä, kannattaa remontista kertoa myös siellä.

Melua aiheuttavaa remonttia ei saa lähtökohtaisesti tehdä asunnoissa pyhäpäivisin eikä öisin. Remonttien tekeminen on kuitenkin normaalia taloyhtiöelämää, eikä sitä voi mahdollisista häiriöistä huolimatta tietenkään kieltää.

Lue lisää: 

Osakas, näin ilmoitat remontista oikein

Kotitalo: Jos alat remontoida, muista kertoa siitä taloyhtiössä

Kotitalo: Naapurin remontti lähensi meitä

 

Uutishuoneeseen

Artikkeli Näin naapurisopu säilyy remontinkin aikana julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Isännöintiliitto: Taloyhtiöt tarvitsevat tarpeisiinsa sopivaa isännöintiä

Taloyhtiöiden hallitukset kokevat isännöinnin hankkimisen hankalaksi. Taloyhtiö ei ole usein pohtinut tarpeitaan ja isännöintipalveluiden vertailu koetaan vaikeaksi. Hankalaksi koetaan myös tarjouspyynnön laatiminen. Tämä kävi ilmi Isännöintiliiton tekemässä käyttäjätutkimuksessa taloyhtiön hallitusten puheenjohtajille.

– Liian usein taloyhtiössä hankitaan isännöintiä ilman kunnollista tietoa siitä, mitä ollaan ostamassa. Aina täytyy miettiä, mitä tarpeita juuri omalla yhtiöllä on ja miltä tulevaisuus näyttää: onko esimerkiksi suuria korjaushankkeita näköpiirissä, vt. yksikön johtaja Marianne Falck-Hvilstafeldt Isännöintiliitosta sanoo.

Taloyhtiöiden hallituksissa tehdään vastuullista työtä, sillä hallitukset pitävät huolta Suomen asuntovarallisuudesta. On taloyhtiön etu, että hallitus hankkii avukseen oikeanlaista isännöintiä.

Hyvä tarjouspyyntö on kattava

Hallituksen kannattaa panostaa isännöinnin hankkimiseen, jotta yhteistyö on alusta saakka pitkäjänteistä ja sujuvaa. Suosituksia voi kysyä naapureilta ja puskaradion kautta tai vertailla yrityksiä Isännöintiliiton Hae isännöintiä -palvelussa, joka auttaa myös tarjouspyynnön laatimisessa.

– Käyttäjätutkimuksemme perusteella tarjouspyynnön laatiminen on hallitusten mielestä vaikeaa. Kun tarjouspyyntö on tarpeeksi kattava ja tarkka, myös saadut tarjoukset vastaavat paremmin tarpeita ja ovat sisällöltään tarkempia. Tällöin hallituksen on helpompi vertailla niitä, Falck-Hvilstafeldt sanoo.

Tarjouspyyntöön kannattaa liittää yhtiöjärjestys, tilinpäätös liitteineen, isännöitsijäntodistus, kunnossapitotarveselvitys, sekä tietysti muut toiveet isännöinnille. Näitä voivat olla vaikkapa taloyhtiön kotisivut, valmius sähköisiin kokouksiin tai tekniset asiantuntijapalvelut.

Sopimusvaiheessa hallituksen täytyy varmistaa, että sillä ja yrityksellä on samanlainen käsitys isännöintipalvelun sisällöstä. Asiat sovitaan aina mahdollisimman tarkasti ja selkeästi kirjallisella sopimuksella.

– Kun isännöinnin valinta on tehty taloyhtiössä huolellisesti ja valitun yrityksen kanssa on käyty läpi odotukset ja tarpeet palvelulle ja sopimukseen on kirjattu mitä isännöintipalvelu kattaa, on valettu hyvä pohja luottamukselliselle, pitkäaikaiselle ja avoimelle yhteistyölle.

Lue lisää Kotitalosta: Oletko ostamassa isännöintiä? Pidä ainakin nämä mielessä

Lisätietoja:

Marianne Falck-Hvilstafeldt
vt. yksikön johtaja
p. 0400 608 920
marianne@isannointiliitto.fi

Artikkeli Isännöintiliitto: Taloyhtiöt tarvitsevat tarpeisiinsa sopivaa isännöintiä julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Ratkaisu satunnaiseen autotarpeeseen: taloyhtiön yhteiskäyttöauto

Yhteiskäyttöön tarkoitettu auto voi olla erinomainen ratkaisu taloyhtiöissä, joissa julkiset yhteydet toimivat ja tarve henkilöautolle on vain satunnaista, kertoo Turun Sanomat.

Tampereen Kalevassa sijaitsevassa asunto-osakeyhtiö Koskentiessä pohdittiin hiljattain uudenlaisia liikkumisratkaisuja ja päädyttiin hankkimaan yhteiskäyttöauto. Koskentien asunto-osakeyhtiö on kaikin puolin ihanne-esimerkki tilanteesta, jossa yhteiskäyttöauto täydentään liikkumismahdollisuuksia. Taloyhtiö on suuri (asukkaita yli 400), valtaosa on 1-2 hengen talouksia, julkisen liikenteen pysäkit sekä kaupungin keskusta ovat käden ulottuvilla ja pihassa on niukalti tilaa parkkipaikoille.

Lisäksi taloyhtiössä tehty kysely paljasti, että moni toivoi henkilöautoa täydentämään liikkumismahdollisuuksia viikonlopun vapaa-ajan reissuille ja mökkimatkoille.

Yhteiskäyttöauton hankinnan tärkeimpiä kriteereitä olivat käytön helppous ja huolettomuus. Voittajaksi karsiutuneessa palveluyrityksessä esimerkiksi polttoaineen tankkaus oli ratkaistu mallikkaasti, jolloin kukaan ei aja tankkia tyhjäksi toisen maksamalla bensiinillä. Auton tuli olla myös riittävän tilava.

Yhteiskäyttöautojen vuokrauspalvelut keskittyvät Etelä-Suomeen

Turun Sanomien mukaan Suomesta löytyy ainakin tusinan verran yhteiskäyttöpalveluja ja kalustoa tarjoavia yrityksiä. Toiminta on suurilta osin keskittynyt etelän suuriin kaupunkeihin, joissa käyttäjäpotentiaalikin on suurin.

Liikenneviraston vuosi sitten julkaiseman tutkimuksen mukaan yhteiskäyttöautot voivat merkittävästi täydentää nykyistä liikennejärjestelmää. Kokonaan niiden varaan arjen liikkumista ei kuitenkaan voida jättää.

Myös Koskentiessä tämä asia oli tullut kyselyssä ilmi. Niitä, jotka olivat valmiita luopumaan omasta autosta tai koko oman auton hankinnasta yhteiskäyttöauton tullessa käyttöön, oli lähes yhtä paljon kuin heitä, jotka halusivat pitää oman auton.

Yhteiskäyttöauto hankitaan taloyhtiöön tai yritykseen eräänlaisella leasing-sopimuksella. Siitä peritään perusmaksu ja käyttömaksu eikä auto siirry missään vaiheessa vuokraajan omistukseen. Lisäksi voidaan räätälöidä erilaisia palvelupaketteja. Esimerkiksi Koskentiessä käyttäjille on kaksi maksuluokkaa: vakituiset käyttäjät ja vain satunnaisesti autoa tarvitsevat.

Koko juttu on luettevissa maanantain 3.6.2019 Turun Sanomista (painettu lehti).

 

Artikkeli Ratkaisu satunnaiseen autotarpeeseen: taloyhtiön yhteiskäyttöauto julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.

Onnistu taloyhtiön korjaushankkeessa Kiinteistöliiton opasvideoiden avulla

Korjaushanke on taloyhtiön hallitukselle haastava tehtävä. Moni hallituksen jäsen kaipaa tehtävästä suoriutuakseen ohjeita ja neuvoja. Niitä on nyt saatavilla Kiinteistöliiton julkaiseman Onnistu korjaushankkeessa -videosarjan muodossa.

Lyhyillä videoilla asiantuntijat kertovat esimerkiksi siitä, miten sopimuskumppanit valitaan ja miten kilpailutus toteutetaan. Videoilla käsitellään eri tahojen rooleja ja tehtäviä hankeen läpiviemisessä. Läpi käydään myös korjaushankkeen valmistelu ja käsittely taloyhtiössä niin, että päätöksenteko on mahdollisimman sujuvaa.

”Moni pelkää, ettei korjaushankeen aikana uskalla toimia taloyhtiön hallituksen jäsenenä siksi, että saattaa joutua vastuuseen hankkeen lopputuloksesta. Näinhän asia ei ole. Hallituksen tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että yhtiöön valitaan ammattilaiset, jotka osaltaan vastaavat hankeen onnistumisesta”, sanoo Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.

Yhteistyössä Kiinteistöalan Kustannus Oy:n kanssa toteutetut videot on tarkoitettu Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöille, ja ne löytyvät Kiinteistöliiton jäsensivuilta. Videosarjan kaksi ensimmäistä osaa ovat avoimesti kaikkien katsottavissa Kiinteistöliiton Youtube-kanavalta, ja ne käsittelevät suunnitelmallista kiinteistönpitoa sekä suunnitelmallisen kiinteistönpidon välineitä.

 

Artikkeli Onnistu taloyhtiön korjaushankkeessa Kiinteistöliiton opasvideoiden avulla julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.

HSY teki ennätystuloksen jäteveden fosforin poistossa – myös jätevedenpuhdistuksen energiaomavaraisuudessa huippuvuosi

Jäteveden puhdistustulokset olivat vuonna 2018 erittäin korkeatasoiset Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätevedenpuhdistamoilla. Jätevedenpuhdistuksen sähköenergian omavaraisuusaste kasvoi Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla 97 prosenttiin.

Vuonna 2018 jäteveden puhdistustehokkuus oli erinomaisella tasolla HSY:n kahdella jätevedenpuhdistamolla Viikinmäessä ja Suomenojalla. Laitokset poistivat 97 prosenttia jäteveden sisältämästä fosforista. Typen osalta poistoteho oli Viikinmäessä 91 prosenttia ja Suomenojalla 76 prosenttia.

Yhteenlaskettu ravinnekuormitus puhdistamoilta mereen oli 1 048 tonnia typpeä ja 23 tonnia fosforia. Typpikuormitus mereen oli 6,4 % edellistä vuotta pienempi. Fosforikuormitus laski 31 tonnista 23 tonniin, mikä on kaikkien aikojen paras tulos.

Molemmat puhdistamot purkavat puhdistetut jätevedet Itämereen. Toiminnan jatkuva kehittäminen onkin konkreettista Itämeren hyväksi tehtävää työtä, jonka avulla alueen asukkaiden ja teollisuuden kuormitus voidaan minimoida.

Energiatehokasta Itämeren suojelua

Korkeatasoisen jätevedenpuhdistuksen ohessa HSY on panostanut energiankulutuksen hallinnan kehittämiseen.

– Vuosi 2018 oli omalla tavallaan käänteentekevä, kun Viikinmäen jätevedenpuhdistamon energiaomavaraisuus sähkön osalta nousi ennätyksellisen korkeaksi 97 prosenttiin. Sähköntuotantomäärä oli vuonna 2018 laitoksen historian suurin, ja puhdistamo oli täysin energiaomavarainen toukokuusta alkaen, kertoo HSY:n osastonjohtaja Mari Heinonen.

Energiaomavaraisuuden kasvun takana on pitkäjänteinen työ, jossa on systemaattisesti toteutettu toimenpiteitä ja investointeja energian säästämiseksi sekä energian tuottamiseksi entistä tehokkaammin.

HSY:n strategisena päämääränä on vähentää energiankulutuksen määrää ja lisätä omaa uusiutuvan energian tuotantoa. Jätevedenpuhdistuksen osalta päämäärää tukee Espoon Blominmäkeen rakennettava uusi jätevedenpuhdistamo, joka tuottaa suurimman osan kuluttamastaan energiasta itse muun muassa lietteestä saatavasta biokaasusta.

Infolaatikko:

 • Pääkaupunkiseudun jätevedet puhdistetaan kahdella Suomen suurimmalla jätevedenpuhdistamolla, Viikinmäessä ja Suomenojalla. HSY:n toiminta-alueella asuu yli 20 % Suomen asukkaista.
 • Vähäsateisen vuoden vuoksi jätevesimäärä väheni edellisestä vuodesta. HSY:n puhdistamoiden kokonaisvirtaama oli 126,9 milj. m3, josta Viikinmäkeen 92,4 miljoonaa m3 ja Suomenojalle 34,5 miljoonaa m3.

 

Artikkeli HSY teki ennätystuloksen jäteveden fosforin poistossa – myös jätevedenpuhdistuksen energiaomavaraisuudessa huippuvuosi julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.

Muistilista Airbnb-vuokrausta harkitsevalle

Kesän matkailukausi on käynnistymässä ja moni suomalainen saattaa pohtia oman matkakassansa kartuttamista laittamalla asuntonsa loman ajaksi tarjolle Airbnb:n tai muun vastaavan lyhytaikaista majoitusta tarjoavan alustan kautta. Suomen Vuokranantajien päälakimies Sanna Hughes kokosi vinkit Airbnb-majoittajalle siitä, mitä toiminnassa tulisi ottaa huomioon.

Airbnb on kansainvälinen internetalusta, jossa kuka tahansa voi ilmoittaa huoneen tai koko asunnon vuokrattavaksi tai käytettäväksi majoitukseen. Tyypillisesti Airbnb:n kautta tarjotaan kaupungissa vieraileville matkailijoille lyhytkestoista, kodinomaista majoitusta. Palveluna Airbnb on toimiva ja sen maailmanlaajuinen suosio kertoo siitä, että tarvetta ja kiinnostusta tämän kaltaisille palveluille on.

1.   Varmista, että lyhytaikainen majoitustoiminta on taloyhtiössä sallittua

Varmista ennen toiminnan aloittamista, ettei taloyhtiön yhtiöjärjestykseen ole kirjattu lyhytaikaisen majoitustoiminnan kieltoa. Jos kieltoa ei ole, esimerkiksi satunnainen majoittaminen kesätapahtumien ajaksi on sallittua myös asuinhuoneistossa. Laajamittaisen ammattimaisen majoitustoiminnan harjoittaminen edellyttää etukäteisilmoituksen tekemistä kaupungin terveysviranomaisille, ja siihen saattaa kohdistua muitakin rajoituksia.

Jos olet vuokralainen ja tarkoituksenasi on majoittaa Airbnb-vieraita vuokrakodissasi, kotimajoituksen pelisäännöistä on hyvä keskustella vuokranantajan kanssa etukäteen. Enintään puolet asunnosta voi alivuokrata myös ilman lupaa, ellei siitä aiheudu huomattavaa haittaa tai häiriötä. Koko asunnon jälleenvuokraamiseen myös lyhyeksi ajaksi tarvitaan vuokranantajan lupa.

2.   Maksa asiaankuuluvat verot

Myös Airbnb-toiminnasta saatavat tulot ovat veronalaisia pääomatuloja. Muista siis ilmoittaa Airbnb-vierailta saamasi tulot verottajalle viimeistään veroilmoitusta tehdessäsi. Vastaavasti voit vähentää toiminnastasi aiheutuvat kulut verotuksessa tulonhankkimiskuluina. Ammattimaisesta majoitustoiminnasta on maksettava myös 10 % arvonlisävero.

Jos vuokraat omaa asuntoasi Airbnb:n kautta, muista, että satunnainenkin vuokraus katkaisee oman asunnon verovapaaseen myyntiin oikeuttavan asumisajan.

3.   Ohjeista vieraita taloyhtiön järjestyssäännöistä ja toimintatavoista

On tärkeää muistaa, että taloyhtiö on ensisijaisesti siellä asuvien ihmisten koti ja asumisrauhaa on hyvä kunnioittaa. Muista siis ohjeistaa Airbnb-vieraitasi siitä, miten suomalaisessa taloyhtiössä toimitaan – milloin alkaa hiljaisuus ja minne roskat viedään. On kaikkien osapuolten etu, että vieraat eivät aiheuta häiriöitä.

4.   Huolehdi asuntosi turvallisuudesta

Vaikka onnettomuudet ovat onneksi harvinaisia, vieraita kannattaa ohjeistaa toimimaan myös mahdollisessa tulipalossa tai muussa onnettomuustilanteessa. Huolehdi, että asunnosta löytyy käyttöohjeet sähkölaitteille ja tulisijoille. Ohjeista vieraita hätänumerosta ja asunnon poistumisteistä onnettomuustilanteessa. Hanki asuntoon alkusammutusvälineet ja riittävä määrä palovaroittimia ja huolehdi, että ne ovat toimintakuntoisia.

5.   Vakuuta asuntosi

Airbnb-toimintaa harjoittavan on hyvä huolehtia oman vakuutusturvansa riittävyydestä. Jos Airbnb-vieraita majoittaa omassa kodissaan, varmista oman kotivakuutuksesi kattavuus tällaisissa tilanteissa. Erilliset vuokranantajan vakuutukset yleensä kattavat myös lyhytaikaisen majoitustoiminnan lukuun ottamatta vieraiden tahallaan aiheuttamia vahinkoja

Artikkeli Muistilista Airbnb-vuokrausta harkitsevalle julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.

Dataa keräävät jäteastiat edistämään kierrätystä

Asuntokohtaista dataa keräävät jäteastiat ovat tutkijan mukaan yksi kannustin kierrättämiseen, koska ne paljastavat asuntojen sekäjätteen määrään. Samalla selviää myös, kuinka jätämaksuissa voisi säästää, kertoo Yle.

Moni ympäristötietoinen kierrättäjä pohtinee usein, että mikä oikein olisi riittävän vakuuttava motivaattori kaikkein vastahakoisimmillekin jätteen lajittelijoille – ihan maailmanlaajuisesti. No kattava data tietenkin.

Jyväskyläläinen Kankaan asuinalue on ryhtynyt tällä saralla pioneeriksi, ottamalla käyttöön asuntokohtaista dataa keräävät jätesäiliöt. Säiliöt avautuvat asuntokohtaisesti koodatuilla avainlätkillä, jolloin tiedetään minkä asunnon lätkällä mikäkin säiliö on avattu. Lätkät eivät kerro kuka asunnossa asuu.

Näin saadaa tietoa siitä, mitkä säiliöt ovat ahkerimmin käytössä ja esimerkiksi jätehuollon logistiikka voidaan mitoittaa paremmin.

Jyväskylässä data on tarkoitus saada asukkaille nähtäväksi ja tarkasteltavaksi, jolloin yksilönkin on helpompi nähdä omaa kulutuskäyttäytymistään.

Älykäs jätehuolto Jyväskylässä on osa valtakunnallista Suomen ympäristökeskuksen Circwaste-hanketta, jonka rahoittajia ovat muun muassa Sitra, Ympäristöministeriö ja Maa-ja metsätalousministeriö. Hanke on saanut EU:n rahoitusta 11 miljoonaa euroa, ja sen puitteissa pyritään valtakunnallisen jätesuunnitelman ja kiertotalouden tavoitteisiin.

Lue koko juttu Ylen sivuilta.

 

Artikkeli Dataa keräävät jäteastiat edistämään kierrätystä julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.

Viisi askelta taloyhtiön kiinteistönhoidon ostamiseen

Taloyhtiölle voi tulla eteen tilanne, että vanha huoltosopimus on tarve uudistaa tai sitten halutaan kilpailuttaa koko kiinteistönhoito uudelleen. Mutta miten tämä oikein kannattaa hoitaa?

Palvelun ostaminen ei aina ole helppoa. Pitäisi tietää, mitä on ostamassa ja millä ehdoilla. Pelkkä ”halutaan ostaa kiinteistönhoitoa” ei riitä tarjouspyynnöksi.

Taloyhtiöiden avuksi on laadittu Kiinteistönhoidon osto-opas (Kiinteistöalan Kustannus Oy), joka opastaa taloyhtiöitä selkein esimerkein kiinteistönhoito- ja siivouspalveluiden kilpailutuksessa ja ostamisessa.

1. Kaikki lähtee tarpeesta

Monesti hankintoja tehdään tunteen pohjalta puutteellisin tiedoin ja taidoin. Ennen kuin palveluja aletaan hankkia, olisi hyvä tiedostaa taloyhtiön palveluntarve

Kilpailutustarve voi syntyä, kun taloyhtiö haluaa tarkistaa kustannuksia, nykyiseen palvelun laatuun ollaan tyytymättömiä, halutaan keskittää palveluita, on tarve muuttaa palvelukuvauksia tai halutaan muuttaa sopimusehtoja.

Aina palvelua ei ole tarve kilpailuttaa, vaan sopimuksen päivittäminen nykyisen palveluntarjoajan kanssa voi riittää.

Aina palvelua ei ole tarve kilpailuttaa, vaan sopimuksen päivittäminen nykyisen palveluntarjoajan kanssa voi riittää.

Taloyhtiön tarveselvitys:

 • Selvitä, millaisia palveluja kiinteistö nykyään ostaa, mikä niiden sisältö on sekä kuka ne suorittaa ja millaisella suoritustaajuudella
 • Haastattele tarvittaessa nykyistä kiinteistöhoito-organisaatiota
 • Kartoita nykytilanteen ongelmat sekä mahdolliset kehittämistarpeet
 • Haastattele tarvittaessa muita osapuolia (isännöinti, osakas, asukas)
 • Tee tarvittaessa lisäselvityksiä (esimerkiksi kiinteistön nykytilan analysointi).

2. Suunnittelu tärkeässä roolissa

Ostovaiheen tärkeimpiä vaiheita on hankintojen suunnittelu. Suunnitteluvaihe koostuu perustietojen keräämisestä, kiinteistöpalveluyrityksen vaihdon ja kilpailutuksen ajoituksesta, palveluntuottajien ja kiinteistönhoidon yhteishankintamahdollisuuksien kartoituksesta, palvelun ostotavan päättämisestä, palvelukuvausten laatimisesta ja suunnittelun lopputuloksesta: neuvottelu vai kilpailuttaminen.

Kilpailutusta varten on hyvä koota taloyhtiön perustiedot. Taloyhtiön olisi hyvä myös miettiä, milloin palveluntuottajan vaihto on optimaalinen. Paras ajankohta vaihdokselle on talvikauden päättymisen jälkeen.

Taloyhtiön tiedot kilpailutusta varten:

 • laite ja järjestelmätiedot
 • siivousalueet
 • ulkoalueen asemakuvat
 • laatuluokat
 • lumen läjityspaikat
 • kiinteistön tilat käyttötarkoituksineen
 • tekniset tilat
 • huollon varastotilat.

Ennen kilpailuttamista on hyvä kartoittaa taloyhtiön lähellä toimivat huoltoyhtiöt. Alueella toimivan palveluntuottajan käyttämisellä voidaan saavuttaa merkittäviäkin säästöjä. Paikallisten toimijoiden ohella kannattaa kartoittaa muutkin potentiaaliset palveluntarjoajat. Jos mahdollista, niin kiinteistöpalvelut kannattaa kilpailuttaa usean kiinteistön kokonaisuuksina.

Ennen kilpailuttamista on hyvä kartoittaa taloyhtiön lähellä toimivat huoltoyhtiöt.

Taloyhtiön kannattaa määritellä tarkasti, millaista ja mitä kiinteistön hoito- ja huoltopalveluja se haluaa ostaa. Siksi kannattaakin laatia palvelukuvaus, joka kertoo, mitä tilaaja haluaa ostaa.

Palvelukuvaukset laaditaan näistä tehtävistä:

 • yleistehtävät (niin sanotut tukitehtävät)
 • ennakoivan hoidon ja huollon tehtävät
 • ulkoalueiden hoito
 • talotekniset tehtävät
 • erillistehtävät sekä määräaikaishuollot

Suunnitteluvaiheen lopputuloksena voidaan päätyä joko tilanteeseen, missä ei tehdä kilpailutusta ja vanha sopimus jää voimaan, neuvotellaan nykyisen tai uuden toimijan kanssa tai tehdään kilpailutus ja tehdään sopimus uuden kiinteistöpalveluyrityksen kanssa. Taloyhtiön tulee muistaa, että kilpailuttaminen ei aina takaa parempaa laatua ja kustannustasoa.

3. Kilpailutuksessa ei kannata hötkyillä

Kilpailutukselle tulee antaa aikaa. Kilpailutukseen kuuluu kilpailutustavan päättäminen, tarjouspyynnön laatiminen, sopimusohjelman laatiminen ja vastuurajojen määrittely sekä tarjouspyyntöjen lähettäminen, vastaanotto ja vertailu.

Tarjouspyynnön sisältö:

 • kuka tarjousta pyytää
 • mitä palvelua halutaan ostaa (palvelukuvaukset)
 • tarjouspyynnön lisätiedot ja kohteeseen tutustuminen
 • koska tarjous on jätettävä ja mitä liitteitä tarjouksessa on oltava
 • palveluntarjoajan valintakriteerit
 • koska uusi palvelu eli sopimus astuu voimaan
 • sopimuksen juridiset ehdot
 • miten sopimuksenmukaista toimintaa mitataan ja seurataan.

4. Tarjous- ja sopimusneuvottelut palveluntarjoajien kanssa

Tarjous- ja sopimusneuvotteluiden ero on siinä, että tarjousneuvotteluissa käsitellään tarjouksen sisältöä ja sopimusneuvotteluissa käsitellään tulevan sopimuksen ehtoja valitun kiinteistöpalveluyrityksen kanssa. Neuvotteluihin on hyvä kutsua 2-3 tarjoajaa riippuen kilpailutuksen laajuudesta.

5. Tee aina kirjallinen sopimus

Sopimuksesta tulisi käydä ilmi sopimuksen toimijat, tilaajat, valvojat, sopimushinnat, voimassaolo ja alkamisajankohta. Kiinteistönhoitosopimuksessa on yleensä samat asiakirjat kuin tarjouspyynnössä.

Kiinteistönhoitosopimuskokonaisuus koostuu näistä asiakirjoista: 

 • sopimus
 • neuvotteluasiakirja
 • palvelukuvaukset
 • sopimusohjelma sekä sen mahdolliset liitteet
 • vastuurajataulukko
 • ostettavan palvelun yleiset sopimusehdot
 • aluekartta, karttakuva, yhtiön tontin rajat sekä ylläpidon hoitoalueet

Jutun lähteenä on käytetty Kiinteistönhoidon osto-opasta (Martti Pennanen & Teppo Repo). Kirjan on kustantanut Kiinteistöalan Kustannus Oy, ja sitä voi tilata osoitteesta www.kiinkust.fi.

Artikkeli Viisi askelta taloyhtiön kiinteistönhoidon ostamiseen julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.

Korjataanko vanhaa vai puretaanko, ja uutta tilalle?

Vanha kerrostalo nuortuu vastaamaan nykyajan vaatimuksia ja samalla kulmakunnan koristukseksi. Se maksaa rahaa ja myös vaivaa, mutta usein kannattaa. Joskus taas taloyhtiön on parempi purkaa huonoon kuntoon päässyt kiinteistö pois ja rakennuttaa uusi tilalle. Toukokuun Kiinteistölehdessä kerrotaan esimerkin voimalla molemmista vaihtoehdoista.

Pian posti kantaa kotiin Suomen Kiinteistölehden toukokuun numeron. Siinä on artikkeli peruskorjauksesta, joka pelasti yli sata vuotta vanhan talon Helsingin Kalliossa. Päinvastaiseen ratkaisuun päätyi tamperelainen taloyhtiö 45-vuotiaan talonsa kanssa. Se puretaan ja tehdään tilalle uusi, johon etuoikeus on nykyisillä osakkailla. Asunto-osakeyhtiölain muutos on nyt helpottanut tällaisesta ratkaisusta päättämistä.

EU-vaalien varsinainen vaalipäivä lähestyy. Kannattaa mennä äänestämään, ellet ennakkoon jo käynyt. EU-parlamentti päättää monista taloyhtiönkin arkeen vaikuttavista asioista.

Korjausrakentaminen ei taloyhtiöissä merkittävästi vilkastu, ennustaa Kiinteistölehden ja Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometri. Todennäköisemmin se supistuu, vaikka lainansaannin ei ennusteta vaikeutuvan ainakaan tuntuvasti.

Nämä ja monet muut mielenkiintoiset ja ajankohtaiset aiheet löydät pian taloyhtiöiden oman lehden, Suomen Kiinteistölehden tuoreimmasta numerosta. Toukokuun näköislehden voit lukea jo nyt. Siihen pääset osoitteesta www.kiinteistolehti.fi.

Lue Suomen Kiinteistölehden näköislehti täältä

Artikkeli Korjataanko vanhaa vai puretaanko, ja uutta tilalle? julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.

Testaa, vuotaako WC-istuimen vesisäiliö

Vuotava WC-istuin voi tuoda taloyhtiölle tuhansien eurojen laskun. Siksi onkin hyvä testata välillä, vuotaako WC-istuin.

Näin testaat helposti vuotaako WC:n vesisäiliö:

Aseta pala vessapaperia istuimen sisälle takaseinään. Jos paperi pysyy paikallaan, säiliö ei vuoda. Jos paperi kastuu ja valuu alaspäin, on se merkki säiliön vuotamisesta.

WC-istuin kuuluu taloyhtiön vastuulle. Ilmoita vuodoista heti huoltoyhtiölle!

Vesi maksaa – se unohtuu usein

Jos säiliö vuotaa, ota yhteys välittömästi huoltoyhtiöön. WC-istuin kuuluu taloyhtiön vastuulle.

Näin paljon vettä ja rahaa pieni vuoto kuluttaa:

Vesivuoto_infografiikka_kuvitus_Anssi_Kontinen

Artikkeli Testaa, vuotaako WC-istuimen vesisäiliö julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.