Lattiakaivo puhtaaksi

pro-isannointi-logo
isannointi-palvelut-small

Isännöinti

Isännöintiä yli 30 vuoden kokemuksella! Pyydä tarjous palveluistamme tästä.
palvelut-asukkaille-small

Asukkaille

Täältä löydät lomakkeet, ilmoitukset sekä asiakirjat asukkaille.
Kirjaudu taloyhtio.info palveluun

Kirjaudu taloyhtiösivuille

Kirjaudu taloyhtio.info palveluun tästä.

Lattiakaivo on osa perusjärjestelmää, ja sen korjaus sekä uusiminen kuuluvat taloyhtiön vastuulle. Osakkaan ja asukkaan vastuulla on lattiakaivon puhtaana pito siinä määrin kuin se on mahdollista ilman varsinaisia työkaluja.

Puhdistaminen tapahtuu osakkaan/asukkaan toimesta siltä osin, kun hän ritilän poistettua käsin yltää ilman työvälineitä.

Lattiakaivon puhdistus- ja huolto-ohjeet toimitetaan huoneistoon linjasaneeraus- ja uudiskohteissa. Niihin kannattaa tutustua.

Lattiakaivon puhdistus

Käytä aina suojakäsineitä lattiakaivoa puhdistaessasi. Pesuaineeksi käy astianpesuaine tai yleispuhdistusaine. Vanha astianpesuharja käy hyvin pesuvälineeksi.

 • Nosta ritilä pois. Poista irtonaiset roskat ja hiukset esimerkiksi talouspaperilla.
 • Voit käyttää myös lattiakaivossa erillistä irrotettavaa suodatinta. Muista vaihtaa suodatin kuitenkin riittävän usein!
 • Laske lattiakaivoon puhdasta vettä. Suihkuta sinne astianpesuainetta tai yleispuhdistusainetta. Pese ritilä kummaltakin puolelta ja harjaa lattiakaivo puhtaaksi. Laske lopuksi lattiakaivoon puhdasta vettä.

Puhdistaminen tapahtuu osakkaan/asukkaan toimesta siltä osin, kun hän ritilän poistettua käsin yltää ilman työvälineitä.

Tukkeutunut lattiakaivo voi aiheuttaa kalliin vahingon

Viemärivedet voivat aiheuttaa ison vesivahingon, mikäli lattiakaivo on tukkeutunut. Jos lattiakaivon tukkeutuminen johtuu osakkaan huolimattomuudesta, on hän vahingonkorvausvastuussa aiheutuneesta vahingosta. Huollon puutteista johtuneita vahinkoja ei korvata kiinteistövakuutuksesta.

Marttojen ekovinkki:

Kaada lattiakaivoon ½—1 dl ruokasoodaa ja 1—2 dl väkiviinaetikkaa. Kun sihinä loppuu, laske kaivoon muutama litra kuumaa vettä.

Lattiakaivon puhdistuksen yhteydessä on hyvä katsoa pintapuolisesti lattiakaivon kunto. Taloyhtiö voi myös teettää esimerkiksi kartoituksen kaikkien huoneistojen vesikalusteista ja märkätiloista. Tässä Suomen Huoltokäynnin toteuttamassa kartoituksessa lattiakaivossa huomattiin esimerkiksi, että linjasaneerauksessa tehty vedeneristys on lattiakaivon asennuksen yhteydessä mitä ilmeisemmin rikkoutunut osittain ja viemärin tulviessa on vaara, että vesi pääsee rakenteisiin. Kuva: Mervi Ala-Prinkkilä

TUTUSTU KIINTEISTÖALAN KUSTANNUKSEN TUOTTEISIIN

Artikkeli Lattiakaivo puhtaaksi julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.

Mitä tekee toiminnantarkastaja?

pro-isannointi-logo
isannointi-palvelut-small

Isännöinti

Isännöintiä yli 30 vuoden kokemuksella! Pyydä tarjous palveluistamme tästä.
palvelut-asukkaille-small

Asukkaille

Täältä löydät lomakkeet, ilmoitukset sekä asiakirjat asukkaille.
Kirjaudu taloyhtio.info palveluun

Kirjaudu taloyhtiösivuille

Kirjaudu taloyhtio.info palveluun tästä.

Toiminnantarkastaja varmistaa, että taloyhtiön hallinto on asianmukaisesti järjestetty ja yhtiön johto toiminut yhtiöjärjestyksen, asunto-osakeyhtiölain ja yhtiökokouksen päätösten mukaisesti.

Toiminnantarkastaja keskittyy yhtiökokouksen ja hallituksen päätösten laillisuuteen. Hän ei voi ottaa kantaa päätösten tarkoituksenmukaisuuteen. Jos ne on tehty lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti, ei toiminnantarkastaja selvitä, onko esimerkiksi tietyn sopimuskumppanin valinta yhtiölle edullisinta. Hänen tehtävänään on kuitenkin tarkistaa, että yhtiökokouksen päätökset on toimeenpantu.

Taloyhtiön toiminnantarkastajalle ei ole ammatillista pätevyysvaatimusta. Hän voi olla esimerkiksi osakas, joka nauttii toisten osakkaiden luottamusta. Yhtiökokous asettaa  kriteerit toiminnantarkastajan osaamiselle ja kokemukselle. Toiminnantarkastajalla tulee silti olla sellainen talous- ja lakiasioiden tuntemus, kuin taloyhtiön toiminnan laatu ja laajuus edellyttävät. Lisäksi hänen on hyvä tuntea perusasiat asunto-osakeyhtiölaista.

– Toiminnantarkastus on yleensä vuositarkastus, jos ei ole erityistä syytä tilikauden aikaisille tarkastustoimille. Niitä ei silti mikään kiellä, tarkastajan oman harkinnan mukaan, sanoo Kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen. 

Tarkastajan tietolähteet 

Toiminnantarkastajalle tärkeä dokumentti on yhtiöjärjestys. Siihen on hyvä tutustua heti tarkastajaksi valinnan jälkeen.

Yhtiökokouksen päätöksiin kannattaa syventyä pöytäkirjoista jo tilikauden aikana.

Tärkeisiin sopimuksiin, kuten isännöinti-, kiinteistöhuolto-, siivous-, ja vakuutussopimuksiin, kannattaa myös tutustua jo tilikaudella.

Hallituksen pöytäkirjojen avulla toiminnantarkastaja saa käsityksen siitä, miten hallitus on hoitanut tehtäviään. Taloyhtiön ylin päätöksentekijä on yhtiökokous. Toiminnantarkastaja varmistaa yhtiökokousten pöytäkirjoista, että yhtiössä on toimittu lainmukaisesti.

Varsinkin taloyhtiössä asuva toiminnantarkastaja voi hyvin seurata tiedonkulkua yhtiössä, huoltoa ja kunnossapitoa, sekä havainnoida osakkaiden yhdenvertaisuuden toteutumista.

Toiminnantarkastajan kannattaa kirjata havaintonsa. Siten ja asiakirjoihin tutustumalla hän saa yleiskuvan yhtiön tilanteesta ja toiminnasta tilikaudella.

Taloyhtiön on asunto-osakeyhtiölain mukaan laadittava aina toimintakertomus. Se on sanallinen selvitys yhtiön taloudellisesta tilanteesta, tilikaudesta ja tulevaisuuden näkymistä ja helppolukuisena osakkaille tärkeä tietolähde. Toimintakertomuksesta toiminnantarkastaja pystyy havainnoimaan yhtiön tilikautta, vaikka hänellä ei olisi taloushallinnon koulutusta.

Toiminnantarkastuksessa on selvitettävä, onko toimintakertomuksessa annettu vähintään asunto-osakeyhtiölain vaatimat tiedot ja vastaavatko ne tarkastushavaintoja.

Toiminnantarkastuksen onnistuminen edellyttää toimivaa yhteistyötä hallituksen, isännöitsijän ja kirjanpitäjän kanssa. Jo tilikauden aikana sovitaan aineistojen luovutuksesta ja aikatauluista. Toiminnantarkastajan ei kannata kuormittaa yhteystahoja jatkuvilla yhteydenotoilla, ellei tilanne yhtiössä sitä vaadi (esimerkiksi epäselvyydet tai isot remontit).

Toiminnantarkastaja ei voi olla osa yhtiön hallintoa. Hänen ei kuulu osallistua hallituksen kokouksiin, paitsi hallituksen sitä pyytäessä.

Talouden ja tilinpäätöksen tarkastus

Hallinnon tarkastuksen lisäksi toiminnantarkastajan tehtäviin kuuluu taloyhtiön talouden ja tilinpäätöksen tarkastaminen.

– Tässä on suuri merkitys sillä, onko taloyhtiössä myös tilintarkastaja. Toiminnantarkastajan ei tarvitse olla taloushallinnon ammattilainen. Hän voi turvautua tilintarkastajan ammattitaitoon. Tällöin hänelle tärkein tilinpäätösdokumentti on toimintakertomus. Tällöin toiminnantarkastaja ja tilintarkastaja täydentävät toisiaan, Juho Järvinen kertoo.

– Mikäli yhtiössä ei ole tilintarkastajaa, toiminnantarkastajan tulee kiinnittää tarkempaa huomiota myös tilinpäätöksen muihin osiin.

Toiminnantarkastaja tarkastaa kirjanpidon ja taloushallinnon yleisen järjestämisen ja tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen asianmukaisuuden. Hän varmistaa, että tilinpäätös pohjautuu tilikauden kirjanpitoon. Ensisijaisesti tarkastaja varmistaa, että tulot ja menot on merkitty oikein ja tilinpäätöksestä ilmenevät olennaisilta osin yhtiön tuotot, kulut, varat, velat ja oma pääoma.

Tärkeimpien tuottojen ja kulujen, kuten vastikkeiden ja lämmityskulujen, on oltava tilinpäätöksessä oikein jaksotettuja. Maksuhetkellä ei ole merkitystä, vaan oleellista on, mille tilikaudelle tulot ja kulut kuuluvat.

Vaikka toiminnantarkastaja ei olisi talousammattilainen, hänen on silti hyvä varmistaa, että tilinpäätös noudattaa kirjanpitolainsäädäntöä ja hyvää kirjanpitotapaa. Kirjanpitolautakunnan (KILA) yleisohjeeseen asunto-osakeyhtiöille ja raporttimalleihin kannattaa tutustua.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma esittää selkeästi tilikaudella saadut tulot ja menot. Toiminnantarkastaja pohtii, antaako laskelma osakkaille riittävästi tietoa tilikauden tuloksen muodostumisesta.

Taloyhtiö pyrkii yleensä saamaan tilikauden tuloksen mahdollisimman lähelle nollaa, sillä taloyhtiön tarkoitus ei ole tuottaa voittoa. Tuloslaskelmaa tarkastaessaan toiminnantarkastaja ensisijaisesti varmistaa, että tilikauden tulot ja menot ilmenevät tilinpäätöksestä oikein jaksotettuina.

Tilinpäätöksen järjestelykeinojen on oltava verolainsäädännön mukaisia. Näitä keinoja ovat esimerkiksi asuintalovaraus, korjauskulujen käsittely sekä rahastoinnit.

Juho Järvinen painottaa, että tuloslaskelmasta ja taseesta on oltava vertailutieto edellisestä vuodesta. Yhdessä vertailutiedon ja talousarviovertailun kanssa toiminnantarkastajan on helppo havainnoida muutoksia. Havainnot on hyvä kirjata myöhempää raportointia varten.

Hyvä toiminnantarkastuskertomus on selkeä ja informatiivinen.

Tarkastuskertomus 

Toiminnantarkastajan on annettava jokaiselta tilikaudelta päivätty ja allekirjoitettu toiminnantarkastuskertomus, jossa on selkeästi yksilöity kohteena oleva tilikausi. Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja antavat aina erilliset tarkastuskertomukset.

Toiminnantarkastuskertomuksessa on kerrottava, sisältääkö tilinpäätös vaadittavat tiedot. Lisäksi  toimintakertomuksessa on oltava sille asunto-osakeyhtiölaissa määrätyt tiedot.

Toiminnantarkastajan tulee huomauttaa kertomuksessaan, jos tarkastuksessa on ilmennyt, että hallitus, sen jäsen tai isännöitsijä on syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta voi seurata vahingonkorvausvelvollisuus.

Mikäli toiminnantarkastaja kokee, ettei voi antaa lausuntoa, on tästä ilmoitettava kertomuksessa.

Jos vakiomuotoinen kertomus ei ole mahdollinen, voidaan antaa ehdollinen tai kielteinen lausunto.

Ehdollinen lausunto annetaan, kun puhdasta puoltavaa lausuntoa ei voi antaa, mutta rajoittavat tekijät eivät ole niin merkittäviä, että edellyttäisivät kokonaan kielteistä lausuntoa.

Kielteinen lausunto annetaan, kun ehdollinen lausunto ei tuo riittävästi esiin tilinpäätöksen tai toimintakertomuksen harhaanjohtavuutta tai puutteellisuutta. 

Raportointi hallitukselle

Tilintarkastaja voi antaa hallitukselle erillisen tarkastuspöytäkirjan. Siinä voi olla huomautuksia, joita ei esitetä tilintarkastuskertomuksessa. Pöytäkirja on tilintarkastuslain mukaan viipymättä käsiteltävä hallituksessa ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

Toiminnantarkastajalle ei asunto-osakeyhtiölaissa ole vastaavia säädöksiä, mutta hän voi antaa hallitukselle toiminnantarkastusmuistion. Se annetaan vain hallitukselle ja isännöitsijälle ja voi sisältää lieviä huomautuksia, joita ei mainita toiminnantarkastuskertomuksessa. Asunto-osakeyhtiölaissa ei säädetä muistion käsittelystä, mutta on suotavaa käsitellä sitä kuten tilintarkastajan tilintarkastuspöytäkirjaa.

Toiminnantarkastajana ei voi toimia:

 • taloyhtiön hallituksen jäsen tai isännöitsijä, näiden puoliso, veli, sisar tai tällaiseen suoraan ylenevässä tai alenevassa sukulaisuussuhteessa oleva
 • oikeushenkilö
 • alaikäinen tai henkilö, jolle on määrätty edunvalvoja
 • konkurssissa tai liiketoimintakiellossa oleva
 • yhtiön kirjanpidosta tai varojen hoidosta vastaava
 • henkilö, jolla on rahalaina, vakuus tai vastaava etuus yhtiöltä tai sen johtoon kuuluvalta.

 Rekisterimerkinnät

Toiminnantarkastaja tarkistaa, että taloyhtiön tiedot kaupparekisterissä ovat ajan tasalla ja mahdolliset yhtiöjärjestyksen, osakepääoman tai osakelukumäärien muutokset on rekisteröity.

Hän tarkistaa kaupparekisterin tietojen avulla, että yhtiön nimi, y-tunnus ja tilikausi on merkitty oikein tilinpäätösaineistoon.

Verkkokurssilla lisää tietoa

Tämä artikkeli perustuu Kiinteistöalan Kustannus Oy:n verkkokaupasta löytyvään Toiminnantarkastuksen perusteet -verkkokurssiin. Kurssin on laatinut Kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen. Kurssi sisältää runsaasti videoita sekä käytännön toiminnantarkastusta helpottavia muistiopohjia ja malleja. Kurssin hinta sisältyy Kiinteistöliiton jäsenmaksuun.

Artikkeli Mitä tekee toiminnantarkastaja? julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.

Onko taloyhtiösi vakuutettu järkevästi?

pro-isannointi-logo
isannointi-palvelut-small

Isännöinti

Isännöintiä yli 30 vuoden kokemuksella! Pyydä tarjous palveluistamme tästä.
palvelut-asukkaille-small

Asukkaille

Täältä löydät lomakkeet, ilmoitukset sekä asiakirjat asukkaille.
Kirjaudu taloyhtio.info palveluun

Kirjaudu taloyhtiösivuille

Kirjaudu taloyhtio.info palveluun tästä.

Vakuutusmeklari huolehtii siitä, että taloyhtiön vakuutusturva on kunnossa. 70 prosenttia kaikista vakuutukseen ilmoitettavista vahingoista on vuotovahinkoja, kertoo palvelujohtaja Jani Korhonen Howden Finland Oy:stä.

Mitä vakuutusmeklari tekee?

Tiivistetysti voidaan sanoa, että meklari hoitaa asiakkaan riskienhallintaa ja vakuutusasioita ja lähtökohtaisesti vakuutusmeklari on asiakkaan edunvalvoja. Laki säätelee toimintaamme, meklarin pitää olla riippumaton vakuutusyhtiöistä.

Vakuutuksilla on iso rooli kiinteistöissä. Vakuutuksiin kuuluu myös vahinkojen hoitaminen. Meklari hoitaa vakuutuksien kilpailutuksen hinta-laatusuhteeltaan parhaalla tavalla ja vahinkotilanteissa hakee korvauksia asiakkaan puolesta. Meillä vahinkojen hoito on keskeisessä roolissa, koska kiinteistöille sattuu paljon vahinkoja. 10-15 prosentissa korvauspäätöksistä on virheitä, joita me sitten oiomme asiakkaiden eduksi. Vuosittain uudelleenkäsittelyssä saadaan miljoonan euron lisäkorvaukset asiakkaillemme. Meklarin käytöstä on siis rahallista hyötyä kiinteistön omistajille.

Miksi taloyhtiöiden olisi hyvä käyttää apunaan vahinkovakuutuksien välittäjää?

Taloyhtiöiden hallitukset ja isännöitsijät eivät välttämättä ymmärrä vakuutussopimuksia ja -ehtoja, meklari on asiantuntija ja aikaa säästyy, kun ei tarvitse itse alkaa perehtyä vakuutusasioihin. Tunnemme vakuutusehdot ja lainmääräykset sekä vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännöt. Meklari hoitaa sen, että vakuutus on oikein, taloyhtiö ei ole alivakuutettu, mikä olisi erittäin ikävää, jos vahinko sattuu. Teemme analyysin eri yritysten tarjoamista vakuutuksista asiakkaalle. Ja hoidamme tietysti mahdolliset vahingot vakuutusyhtiön kanssa. Asiakkaan etua valvotaan joka tilanteessa.

Mitkä ovat taloyhtiöiden suurimmat riskit? Mitä vahinkoja korvataan eniten?

Putkivuodot ovat suurimmat riskit ja niitä myös korvataan eniten. 70 prosenttia kaikista kiinteistövakuutuksiin ilmoitettavista vahingoista on vuotoja. Vuotoja tapahtuu niin käyttövesiputkissa, viemäreissä kuin käyttölaitteissakin, kuten astianpesukoneissa. Tyypillisin vuoto on kiinteistön putkistovuoto. Rahallisesti vuodot ovat merkittäviä vahinkoja, siksi vakuutusyhtiöt niihin kiinnittävätkin niin paljon huomiota ja ne määrittelevät vakuutusmaksun suuruutta. Kun vakuutuksia kilpailutetaan, niin vakuutusyhtiöt katsovat ensin, minkä ikäiset putket talossa on. Tämä määrittelee sen, tarjotaanko vakuutusta ja mihin hintaan.

Tietojen oikeellisuus vakuutuskirjoista tulisi myös tarkastaa. Taloyhtiön kuutio- ja neliömäärä on hyvä olla oikein, sillä vakuutus korvaa vahingon sattuessa vain sen määrän mukaan, mikä on vakuutussopimukseen kirjattu.

Ovatko taloyhtiöt vakuuttaneet itsensä tarpeeksi hyvin?

Jos vakuutukset ovat meklarin hoidossa, niin silloin pääsääntöisesti asioiden pitäisi olla kunnossa. Yleensä taloyhtiöiltä löytyy peruskiinteistövakuutuspaketti, mihin kuuluu omaisuus-, toiminnan-, hallinnon vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Omaisuusvakuutus voi esimerkiksi olla perus- tai all risk-tasoisia. All risk -vakuutus voi olla kilpailuttamalla jopa perustasoista vakuutusta halvempi, jolloin vakuutusturva taas on laajempi. Hinta all risk -vakuutuksissa ei ole mitenkään merkittävästi kalliimpi. Hallinnon vastuuvakuutuksessa ja oikeusturvavakuutuksessa voi olla esimerkiksi vain perusvakuutusmäärät, ne eivät aina välttämättä riitä, sillä lakimieskulut voivat riitatilanteissa nousta suuriksi. Perusvakuutusmäärä voi olla esimerkiksi 25 000 euroa ja sen lakimies laskuttaa aika nopeasti riitatilanteissa. Kun summa on käytetty, ei vakuutus korvaa ylimenevää osaa.

Myös hallituksen vastuuvakuutuksessa korvaussumma voi olla vain 50 000 euroa, summaa kannattaisi nostaa, sillä hallituksen jäsenet ovat luottamustehtävässä, josta ei isoja palkkioita saa, vähintä mitä taloyhtiö voi tehdä, on se, että se korottaa vastuuvakuutusmäärää esimerkiksi 200 000 euroon, jolloin on merkittävästi pienempi riski, että hallituksen jäsen joutuisi henkilökohtaisesti korvaamaan aiheuttamansa vahingon esim. taloyhtiölle. Vakuutusmääriin kannattaakin kiinnittää huomiota taloyhtiöissä.

Vakuutuksien sisältöihin kannattaa kiinnittää myös huomiota ja päivittää ne. Meklareilla on myös lisätuotteita, joilla taloyhtiön vakuutuksia voi päivittää. Turvalaajuus ja oikeusturva- ja hallinnon vastuuvakuutus vakuutusmäärät kannattaa selvittää.

Tietojen oikeellisuus vakuutuskirjoista tulisi myös tarkastaa. Taloyhtiön kuutio- ja neliömäärä on hyvä olla oikein, sillä vakuutus korvaa vahingon sattuessa vain sen määrän mukaan, mikä on vakuutussopimukseen kirjattu. Pahimmillaan meille tulleista asiakkaista joillain on ollut 50 prosenttia alivakuutettu kiinteistö. Vakuutusyhtiölle oli annettu väärät tiedot kuutiomäärissä ja tämä olisi voinut tulipalotilanteessa johtaa siihen tilanteeseen, että vakuutusyhtiö olisi korvannut vain sopimuksen mukaiseen määrään asti eli puolet korvauksista olisi jäänyt saamatta. Virheellinen tieto sitoo vakuutuksen ottajaa.

Taloyhtiöiden tulisi myös huolehtia siitä, että taloyhtiön talkoisiin osallistujat on vakuutettu. Tähän on monia erilaisia vaihtoehtoja.

Millaisissa tapauksissa taloyhtiö voi olla vaarassa jäädä ilman vakuutusturvaa?

Ei varmastikaan kukaan jää täysin ilman vakuutusta, mutta yleensä vuotovahinkohistoriaa omaava taloyhtiö voi joutua neuvottelemaan vakuutuksesta. Joku ratkaisu saadaan vakuutusyhtiön kanssa aikaan korkeammalla hinnalla tai omavastuulla tai jopa tiputtamalla vuoto-osat pois vakuutuksesta.

Terveisiä taloyhtiöille

Kannattaa katsoa, millainen vakuutus taloyhtiöllä on. Mitä vakuutuskirjassa ja -ehdoissa sanotaan. Millainen vakuutusturva oikeasti on. Mitä taloyhtiö omassa riskienhallinnassaan haluaa, että vakuutuksilla turvataan? Onko hinta-laatusuhde hyvä ja säästetäänkö oikeassa paikassa? Kannattaako säästää muutama satanen vuodessa, jos paremmalla turvalla vahinkotilanteessa vältytään siltä, että ei tarvitse lähteä pankkiin? Vakuutusmaksujen osuus taloyhtiön menoista on noin neljä prosenttia. Kahden sadan euron säästö voi kääntyä 100 000 euron korvauksien menetykseksi ja saman suuruiseksi pankkilainaksi.

Jani Korhonen

 • Ikä: 41
 • Ammatti: palvelujohtaja
 • Koulutus: tradenomi
 • Harrastukset: uinti, kuntosali

Howden Finland

 • Henkilökuntaa: 75
 • Palvelut: kiinteistö- ja yritysasiakkaiden riskien hallinta ja vakuutuspalvelut
 • Omistaja: Howden Broking Group

Artikkeli Onko taloyhtiösi vakuutettu järkevästi? julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.

Kiinteistöliitolta työkalu taloyhtiön kunnon arvioimiseen

pro-isannointi-logo
isannointi-palvelut-small

Isännöinti

Isännöintiä yli 30 vuoden kokemuksella! Pyydä tarjous palveluistamme tästä.
palvelut-asukkaille-small

Asukkaille

Täältä löydät lomakkeet, ilmoitukset sekä asiakirjat asukkaille.
Kirjaudu taloyhtio.info palveluun

Kirjaudu taloyhtiösivuille

Kirjaudu taloyhtio.info palveluun tästä.

Kiinteistöliitto on julkaissut palvelun, jonka avulla taloyhtiöt saavat käsityksen omien rakennustensa kunnosta ja korjaustarpeista. Rakennuksen kuntosovellus Raku on taloyhtiöille suunnattu verkkosovellus, jonka avulla taloyhtiöt voivat pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti huolehtia kiinteistöomaisuudestaan.

– Työkalumme avulla taloyhtiöt voivat muodostaa käsityksen rakennustensa kunnosta ja korjaustarpeista. Kun käyttäjä syöttää verkkosovellukseen tietoja taloyhtiöstä, työkalu laskee rakennusosien ja järjestelmien jäljellä olevan käyttöiän. Näiden tietojen avulla taloyhtiöt voivat myös laatia asunto-osakeyhtiölain mukaisen kunnossapitotarveselvityksen ja asuinkiinteistön kunnossapitosuunnitelman, kertoo Kiinteistöliiton kehityspäällikkö Jari Virta.

Taustalla Rakennustietosäätiön ohjekortit

Kiinteistöliitto on kehittänyt palvelun yhteistyössä Rakennustietosäätiön kanssa. Palvelun tekemät laskelmat perustuvat pääosin Rakennustietosäätiön ohjekortteihin. Työkalu ilmaisee rakennusten ja sen teknisten järjestelmien jäljellä olevan käyttöiän liikennevalojen avulla.

– Jos teoreettista käyttöikää on jäljellä yli 10 vuotta, sovellus antaa sille vihreän liikennevalon. Keltainen liikennevalo osoittaa, että teoreettista käyttöikää on jäljellä viidestä kymmeneen vuotta ja punainen liikennevalo, että teoreettista käyttöikää on jäljellä alle viisi vuotta, Virta kertoo.

Lisää suunnitelmallisuutta kiinteistönpitoon

Jari Virran mukaan työkalu auttaa taloyhtiöitä suunnitelmallisessa kiinteistönpidossa ja helpottaa erilaisiin korjaushankkeisiin varautumista myös taloudellisessa mielessä.

– Seuraamalla rakennusten kuntoa palvelumme avulla taloyhtiöt välttyvät tilanteelta, jossa korjaustarpeet kaatuvat päälle yllättäen ja yhtä aikaa, Virta sanoo.

Rakennuksen kuntosovelluksen teknisestä toteutuksesta on vastannut Hepoteq Oy ja ulkoasusta Fakiirimedia Oy. Rakennuksen kuntosovellus Raku on Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöiden hallitusten ja isännöitsijöiden käytettävissä jäsenille tarkoitetulla verkkosivustolla.

Artikkeli Kiinteistöliitolta työkalu taloyhtiön kunnon arvioimiseen julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.

Toiminnantarkastajalla on tärkeä rooli taloyhtiössä

pro-isannointi-logo
isannointi-palvelut-small

Isännöinti

Isännöintiä yli 30 vuoden kokemuksella! Pyydä tarjous palveluistamme tästä.
palvelut-asukkaille-small

Asukkaille

Täältä löydät lomakkeet, ilmoitukset sekä asiakirjat asukkaille.
Kirjaudu taloyhtio.info palveluun

Kirjaudu taloyhtiösivuille

Kirjaudu taloyhtio.info palveluun tästä.

Toiminnantarkastaja varmistaa, että taloyhtiön hallinto on asianmukaisesti järjestetty ja toiminta lain ja yhtiökokouspäätösten mukaista. Kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen kertoo, mistä lähteistä toiminnantarkastaja voi saada tietoa.

Keskiviikkona ilmestyy Suomen Kiinteistölehden tammikuun numero. Siinä on paljon asiaa muun muassa taloyhtiön budjetin laadinnasta, vakuutuksista ja asuntosijoittamisesta.

Taloyhtiön kattava vakuutusturva on osa hyvää riskienhallintaa. Aiheesta kertovat sekä tammikuun kasvo, Howden Finlandin Jani Korhonen, että Asiantuntijan kynästä -artikkelin kirjoittanut Lexian Carita Hulma.

Kuka pelkää yksiöitä – ja miksi? Vastausta etsimme artikkelikokonaisuudessa, jossa pääsevät ääneen niin pienasuntojen rakentamisen kannattajat kuin vastustajatkin. Tupakansavun häätämisestä taloyhtiöstä lain voimalla kertovat puolestaan Liisa Tapasen kaksi artikkelia.

Nämä ja monet muut mielenkiintoiset ja ajankohtaiset aiheet löydät taloyhtiöiden oman lehden, Suomen Kiinteistölehden tuoreimmasta numerosta.

Artikkeli Toiminnantarkastajalla on tärkeä rooli taloyhtiössä julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.

ARA avustaa tänäkin vuonna sähköautojen latausinfran rakentamista

pro-isannointi-logo
isannointi-palvelut-small

Isännöinti

Isännöintiä yli 30 vuoden kokemuksella! Pyydä tarjous palveluistamme tästä.
palvelut-asukkaille-small

Asukkaille

Täältä löydät lomakkeet, ilmoitukset sekä asiakirjat asukkaille.
Kirjaudu taloyhtio.info palveluun

Kirjaudu taloyhtiösivuille

Kirjaudu taloyhtio.info palveluun tästä.

Sähköautojen latausinfra-avustuksella edistetään sähköautojen kotilatausmahdollisuuksien yleistymistä ja siten sähköautokannan kasvua kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mukaisesti.

ARA myöntää tänäkin vuonna asuinrakennuksen omistaville yhteisölle avustusta sähköautojen latausinfran rakentamiseen. Nyt avustusta voivat hakea myös asunto-osakeyhtiöiden omistamat pysäköintilaitokset.

Tutustu avustuksen hakuohjeeseen ARAn nettisivuilla

 

Artikkeli ARA avustaa tänäkin vuonna sähköautojen latausinfran rakentamista julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.

Kattoliitto huolissaan katolle tehtävien laiteasennusten tuomista ongelmista

pro-isannointi-logo
isannointi-palvelut-small

Isännöinti

Isännöintiä yli 30 vuoden kokemuksella! Pyydä tarjous palveluistamme tästä.
palvelut-asukkaille-small

Asukkaille

Täältä löydät lomakkeet, ilmoitukset sekä asiakirjat asukkaille.
Kirjaudu taloyhtio.info palveluun

Kirjaudu taloyhtiösivuille

Kirjaudu taloyhtio.info palveluun tästä.

Kattoliitto kehottaa huolelliseen suunnitteluun ja toteutukseen, kun katoille asennetaan aurinkopaneeleita tai muita laitteita. Pahimmillaan esimerkiksi katon vedenpitävyys voi vaarantua ja takuu raueta, mikäli asennuksia ei ole toteutettu ammattitaitoisesti.

Erilaisten laitteiden, kuten satelliittiantennien ja -lautasten sekä mainoskylttien ja aurinkopaneelien asennukset katoille ovat yleistyneet eikä yhtälö ole ongelmaton. Erityisesti kiinnostus aurinkoenergiaan on koko ajan kasvanut, ja aurinkopaneelit katolla ovat yleistyneet niin teollisuusrakennuksissa kuin kotitalouksissakin. Aurinkopaneelien ja muiden laitteiden asentamisessa on kuitenkin monia huomioonotettavia asioita, jotta katon toimivuus on taattu.

Aurinkopaneelien kiinnitys ja sijoittaminen tulee aina suunnitella kohdekohtaisesti, jotta varmistetaan alustan kantavuus, kiinnityksen kestävyys, vesitiiveys, vedenohjaus sekä lumi- ja tuulikuormat. Olemassa olevan rakenteen kuormituksen kestävyys tai sallittavat lisäkuormat on huomioitava suunnittelussa. Katoille asennettavissa aurinkovoimaloissa rakennesuunnittelija onkin tärkeä yhteistyökumppani. Aurinkopaneelien asentajalla ei välttämättä ole riittäviä valmiuksia varmistua katon teknisestä toiminnasta.

Katolle jälkiasennuksia tehtäessä vastuu- ja takuuasiat voivat jäädä epäselviksi tilaajalle. Esimerkiksi urakoitsijoiden myöntämien takuiden ehtona on yleensä katon säännöllinen huolto. Tämä voi vaikeutua tai estyä kokonaan katolle asennettujen lisävarusteiden johdosta, jolloin katolle myönnetty takuu raukeaa. Kattoliiton suositus onkin, että tilaaja on aina ennen katolle tehtäviä laiteasennuksia yhteydessä takuun myöntäneeseen kattourakoitsijaan.

Rakennesuunnittelun lisäksi on varmistettava kattourakoitsijan ja laiteasennusta suorittavan tahon keskinäinen tiedonkulku. Asia ei ole itsestäänselvyys myöskään rakenteilla olevissa kohteissa, joissa jokainen urakoitsija huolehtii omasta vastuustaan ja urakastaan. Kattoliiton mukaan tiedonkulkuun urakoitsijoiden välillä olisi kiinnitettävä enemmän huomiota ja tilaajille korostettava kokonaisuuden ja suunnittelun tärkeyttä.

Artikkeli Kattoliitto huolissaan katolle tehtävien laiteasennusten tuomista ongelmista julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.

Asunto-osakeyhtiöiden sähköisten perustamisilmoitusten rekisteröinti siirtyy

pro-isannointi-logo
isannointi-palvelut-small

Isännöinti

Isännöintiä yli 30 vuoden kokemuksella! Pyydä tarjous palveluistamme tästä.
palvelut-asukkaille-small

Asukkaille

Täältä löydät lomakkeet, ilmoitukset sekä asiakirjat asukkaille.
Kirjaudu taloyhtio.info palveluun

Kirjaudu taloyhtiösivuille

Kirjaudu taloyhtio.info palveluun tästä.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) otti käyttöön uuden sähköisen asiointipalvelun asunto-osakeyhtiöille ja keskinäisille kiinteistöosakeyhtiöille 2. tammikuuta 2019. Perustamisilmoitus tehdään nyt sähköisesti YTJ-palvelussa. Uusi yhtiö saa Y-tunnuksen heti, kun ilmoitus on lähetetty PRH:lle YTJ-palvelussa.

Vuoden 2019 alusta jätettyjen perustamisilmoitusten käsittelyaika PRH:ssa on tavallista pidempi uuden sähköisen palvelun käyttöönoton takia. PRH alkaa rekisteröidä yhtiöitä tämän hetken tiedon mukaan helmikuun aikana. Tarkemmasta aikataulusta tiedotetaan tammikuun loppuun mennessä.

– Haluamme varmistaa, että palvelu toimii virheettömästi ja että tiedot ovat oikein ja ajan tasalla, rekisteripäällikkö Lalli Knuutila perustelee.

Tiedot uusista asunto-osakeyhtiöistä sekä niiden osakehuoneistoista ja omistajista siirtyvät automaattisesti huoneistotietojärjestelmään yhtiön rekisteröinnin jälkeen. Myös uusien yhtiöiden osakehuoneistojen omistus, panttaus ja rajoitukset kirjataan huoneistotietojärjestelmään. Huoneistotietojärjestelmää ylläpitää Maanmittauslaitos.

Lue ohje asunto-osakeyhtiön perustamisilmoituksesta.

Artikkeli Asunto-osakeyhtiöiden sähköisten perustamisilmoitusten rekisteröinti siirtyy julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.

Näitä luettiin vuonna 2018

pro-isannointi-logo
isannointi-palvelut-small

Isännöinti

Isännöintiä yli 30 vuoden kokemuksella! Pyydä tarjous palveluistamme tästä.
palvelut-asukkaille-small

Asukkaille

Täältä löydät lomakkeet, ilmoitukset sekä asiakirjat asukkaille.
Kirjaudu taloyhtio.info palveluun

Kirjaudu taloyhtiösivuille

Kirjaudu taloyhtio.info palveluun tästä.

Kiinteistölehden verkkosivujen vuoden 2018 luetuimpiin juttuihin mahtui niin vastuunjakoa, taloyhtiön hallintoa kuin vuokranantajuuttakin koskevia juttuja. Blogeissa asuntosijoittaminen kiinnosti ylivoimaisesti eniten, mutta myös taloyhtiön hoitokulut ja rakentamisalan muutosvastarinta kiinnostivat lukijoita. Tässä TOP-10 luetuimmista jutuista ja aihealuista sekä blogeista viime vuodelta.

Nämä jutut ja aiheet kiinnostivat vuonna 2018

 1. Kosteusvaurio kylpyhuoneessa – kuka vastaa korjaamisesta?
 2. Yhtiökokousopas
 3. Vuokran korottaminen
 4. Peruskorjaus ja remontointi
 5. Hallinto ja talous
 6. Autopaikat taloyhtiössä
 7. Taloyhtiön hallituksen kokous
 8. Omakotitalon vuokraus
 9. Rakennushankkeen eri urakkamuodoista
 10. 5 asunnon laitetta tai osaa jotka taloyhtiön kuuluu korjata

Nämä blogit kiinnostivat vuonna 2018

 1. Miten tulla kokopäiväiseksi asuntosijoittajaksi
 2. Vuokranantajan tyypilliset karikot ja miten ne vältetään
 3. 8 kysymystä jotka vuokralaisen tulisi esittää vuokranantajalle
 4. Miten opiskella asuntosijoittamista?
 5. Hoitokulujen rakenne osa 1 – kerrostaloyhtiön hoitokulut
 6. Hyvä/paha puheenjohtaja
 7. Taloyhtiön remontit asuntosijoittajan kannalta
 8. Tietosuojaan pakko perehtyä
 9. Linnunpelättimet naapurin iloksi – kiusanteon aakkoset
 10. Muutosvastarinta – rakentamisen ongelmien syy ja seuraus

Artikkeli Näitä luettiin vuonna 2018 julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.

Kaupungistuminen repii asuntojen hintoja eri suuntiin – vuokra-asumisen suosio kasvaa

pro-isannointi-logo
isannointi-palvelut-small

Isännöinti

Isännöintiä yli 30 vuoden kokemuksella! Pyydä tarjous palveluistamme tästä.
palvelut-asukkaille-small

Asukkaille

Täältä löydät lomakkeet, ilmoitukset sekä asiakirjat asukkaille.
Kirjaudu taloyhtio.info palveluun

Kirjaudu taloyhtiösivuille

Kirjaudu taloyhtio.info palveluun tästä.

Alueelliset erot Suomen asuntomarkkinoilla jatkavat kasvuaan, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n ennuste. Kaupungistuminen repii markkinoita erityisesti asuntojen hinnoissa: pääkaupunkiseudulla ja Tampereella nousu jatkuu, mutta paikoin nähdään hintojen laskuakin. Koko maassa vanhojen kerrostaloasuntojen hintojen ennustetaan nousevan 1,2 prosenttia ja vuokrien 1,8 prosenttia.

Asuntojen hinnat nousevat nopeimmin, yli kolme prosenttia, pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Muissa suurimmissa kaupungeissa nousu jää kahteen prosenttiin tai sen alle, ja nollakasvua tai laskuakin on paikoin nähtävissä.

– Suomessa kaupungistuminen koskee muutamaa suurinta kaupunkia ja näistäkin vain pääkaupunkiseutu ja Tampere ovat voimakkaimman kaupungistumisen kohteina. Niissä halutaan asumaan keskusta-alueille, vaikka työpaikka sijaitsisi keskustan ulkopuolella, kertoo PTT:n ekonomisti Lauri Vuori.

Uusia asuntoja valmistuu tänä vuonna ennätysmäärä, mikä tasaa hintojen ja vuokrien kehitystä ja pitää aisoissa hintapaineita kasvukeskuksissa. Vuori pitää suotavana, että rakentaminen pysyisi vilkkaana eikä uudisrakentamiseen tulisi ainakaan äkkipysähdystä. Rakentamiseen liittyviä hallinnollisia prosesseja ja kaavoittamista tulisi edelleen tehostaa.

Vuonna 2018 vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat ennakkotietojen mukaan 1,2 prosenttia, eli tämän vuoden nousu on samalla tasolla.

Vuokrat nousevat hintoja nopeammin ja tasaisemmin

Uusien ja vanhojen vapaarahoitteisten vuokrien ennustetaan vuonna 2019 nousevan 1,8 prosenttia, kun viime vuonna vuokrat nousivat 1,6 prosenttia.

Voimakas uudisrakentaminen on kasvattanut myös vuokra-asuntojen tarjontaa, mikä hillitsee vapaarahoitteisten vuokrien nousua kasvavissa kaupungeissa. Yleisesti erot vuokrien kehityksessä ovat kaupunkien välillä pienemmät kuin erot asuntojen hintojen kehityksessä.

Vuonna 2018 ARA-vuokrat nousivat ennakkotietojen mukaan 1,2 prosenttia ja vuonna 2019 niiden ennustetaan nousevan 1,4 prosenttia.

Ennusteessa on tänä vuonna tarkasteltu erityisesti vuokra-asumisen nopeasti kasvavaa suosiota. Kehityksen taustalla on Lauri Vuoren mukaan useiden tekijöiden yhteisvaikutusta: vuokra-asuntojen tarjonta on monipuolistunut, asumispreferenssit ovat muuttuneet ja taloudelliset syyt ohjaavat vuokra-asumiseen kasvukeskuksissa.

– Vuokra-asuminen tuo enemmän vapautta ja joustoa sovittaa asumista elämäntilanteen muutoksiin. Lisäksi asuntosijoittamisen suosion kasvu on tuonut markkinoille lisää erilaisia vuokranantajia. Suurten kaupunkien keskustoissa asuminen on nousseiden hintojen vuoksi monelle mahdollista vain vuokraamisen kautta, Vuori kertoo.

PTT:n asuntomarkkinaennusteessa tarkastellaan asuntomarkkinoiden kehitystä sekä asuntojen kysyntään ja tarjontaan vaikuttavia taustatekijöitä, kuten rakentamista ja työllisyyskehitystä. Katsauksessa ennustetaan vanhojen kerrostalohuoneistojen hintakehitystä sekä vapaarahoitteisten ja ARA-asuntojen vuokrien kehitystä vuonna 2019 sekä koko maan tasolla että erikseen suurimmissa kaupungeissa.

Ennusteen rahoittamiseen ovat osallistuneet Ympäristöministeriö, ARA, Kuntarahoitus, Tampereen kaupunki, Rakennusteollisuus RT, Kiinteistöliitto ja RAKLI.

Artikkeli Kaupungistuminen repii asuntojen hintoja eri suuntiin – vuokra-asumisen suosio kasvaa julkaistiin ensimmäisen kerran Kiinteistölehti.

Uutiset ja tiedotteet


Kiinteistöliiton talous- ja rahoituskysely: Kolmannes taloyhtiöistä velattomia

huhtikuu 11, 2019

Taloyhtiöiden velkamäärä vaikuttaa Kiinteistöliiton tekemän talous- ja rahoituskyselyn perusteella maltilliselta. Helmikuussa toteutettuun kyselyyn vastasi yli 3000 taloyhtiöitä, joista noin kahdella kolmesta velkaa ei ollut lainkaan tai sitä oli alle 100 […]

Lue lisää

Liesituulettimen rasvasuodattimen puhdistus

huhtikuu 9, 2019

Liesituulettimen rasvasuodattimen puhdistus ja vaihtaminen kuuluvat asukkaan vastuulle. Puhaltimella varustettu- tai ilmaa kierrättävä liesituuletin ovat kokonaisuudessaan osakkaan vastuulla. Liesituuletin ei ole osa koneellista ilmanvaihtojärjestelmää. Osakas ei saa omin luvin liittää […]

Lue lisää

Seitsemän seikkaa vastuunjaosta

huhtikuu 9, 2019

Osakkaan ja taloyhtiön välinen vastuunjako huoneiston kunnossapidosta askarruttaa monia. Suomen Kiinteistöliiton päälakimies Jenni Hupli käsittelee tässä seitsemää kysymystä, joita Kiinteistöliiton asiantuntijoille on usein esitetty. 1. Osakehuoneiston kunnossapitovastuusta asunto-osakeyhtiölaissa Laissa vastuunjaosta […]

Lue lisää

Asunto-osakeyhtiölain mukaisesta kunnossapitovastuunjaosta poikkeaminen

huhtikuu 9, 2019

Asunto-osakeyhtiölaki sisältää säännökset yhtiön ja osakkeenomistajan välisestä kunnossapitovastuunjaosta. Asunto-osakeyhtiölain mukaan lain säännöksiä sovelletaan, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Lain mukaisesta vastuunjaosta poikkeaminen on mahdollista yhtiöjärjestykseen otettavalla määräyksellä. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päätetään yhtiökokouksessa. […]

Lue lisää

Varmista talkooväen vakuutusturva!

huhtikuu 8, 2019

Kevät on taloyhtiöissä talkoiden aikaa. Hallituksen on hyvä etukäteen varmistaa, että talkoot onnistuvat toivotulla tavalla, ja talkooväen käytössä on esimerkiksi tarvittavat työvälineet. Lisäksi hallituksen on syytä varmistaa, että talkooväki on […]

Lue lisää